Νέος δικτυακός τόπος της VERDE +

Νέος δικτυακός τόπος της VERDE +

Η εταιρία προχώρησε σε ανακατασκευή του δικτυακού της τόπου, όπου και παρουσιάζεται το σύνολο των προιόντων που διαθέτει στην Ελληνική αγορά.

H VERDE + και τα στελέχη της είναι στη διάθεση του κοινού για κάθε πληροφορία που αφορά τις ενεργειακές λύσεις που παρέχονται.

Η εταιρεία μας είναι ανοιχτή σε κάθε πρόταση συνεργασίας με επαγγελματίες του χώρου που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Νέος δικτυακός τόπος της VERDE + Ημερομηνία: 08-01-14