ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Μονωτικά υλικά υψηλής τεχνολογίας για θερμομόνωση και υγρομόνωση

CONDENSTOP

CONDENSTOP

Εξειδικευμένο προϊόν πολύ χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και με μεγάλη απορρόφηση υγρασίας. Βοηθάει στην διατήρηση των επιφανειών σε θερμοκρασία δωματίου και μείωση της υγρασίας.

Βελτίωση θερμικής άνεσης σε όλες τις εποχές του χρόνου. Σε συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος μειώνει την θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων έως 6οC.

Περισσότερα