ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

PHOTO-CRYL

PHOTO-CRYL

Το PhotoCryl® χρησιμοποιείται για την προστασία και την αδιαβροχοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων σε μολυσμένων περιβάλλον, κυρίως σε οικιστικές ή βιομηχανικές περιοχές, όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση. Το PhotoCryl συμβάλλει στην μείωση των ρύπων, διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές, μειώνει τις οσμές και περιορίζει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων μόλις εφαρμοστεί σε, Επιφάνειες από πέτρα ή μπετό, Ιστορικά Κτίρια, Ασβεστοκονίαμα ή τούβλα, Πορώδεις πεζόδρομους, Κέντρα πόλεων και Ασφάλτινες επιφάνειες.

Περισσότερα
PHOTOCRYL ASPHALT

PHOTOCRYL ASPHALT

Το PhotoCryl ® εφαρμόζεται σε ασφάλτινες επιφάνειες εκτεθειμένες σε μολυσμένο περιβάλλον, όπως δρόμοι χαμηλής αλλά και υψηλής χρήσης, κατά κύριο λόγο σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές όπου η κυκλοφορία και οι χημικοί ρύποι είναι συγκεντρωμένοι.

Το PhotoCryl ® συνεισφέρει στην μείωση της ρύπανσης, κρατά τις ασφάλτινες επιφάνειες καθαρές, μειώνει τις οσμές. Επίσης περιορίζει την αλλοίωση της ασφάλτου που προκαλείται από χημικές ουσίες στον αέρα.

Περισσότερα
PHOTO ACTIVA TB

PHOTO ACTIVA TB

Το PhotoActiva χρησιμοποιείται σε επιφάνειες εκτεθειμένες στην ατμοσφαιρική ρύπανση, κυρίως σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη μόλυνση. Επιφέρει την μείωση των ρύπων, μειώνει τα κόστη συντήρησης και βελτιώνει την ασφάλεια και την ορατότητα. Το PhotoActiva συμβάλλει στην μείωση των ρύπων, διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές, μειώνει τις οσμές και περιορίζει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. Εφαρμόζεται σε Προσόψεις από πέτρα ή μπετό, Ιστορικά κτίρια, Μνημεία, Γυάλινες και επικαλυμμένες επιφάνειες, Πεζόδρομους και Κέντρα πόλεων

Περισσότερα