ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦωτοβολταΪκά Πλαίσια Κρυσταλλικής τεχνολογίας τάσεως 12V κατάλληλα αποκλειστικά για αυτόνομα συστήματα